Lyhytterapiasta/Om kortidsterapi

(suomeksi alla)
Kortidsterapi betyder att man väljer ut vissa teman som man vill behandla, saker som stör klientens liv på olika sätt. Det kan vara utbrändhet, ångest, sorg, kroppsdysfori, saker kopplade till könsidentitet eller sexualitet, svårigheter inom familjen eller parförhållandet. På första träffen kommer vi överens om vad som ska behandlas och hur många gånger vi träffas. Man brukar komma överens om 5-12 träffar beroende på vad det är man vill gå igenom.

Ta kontakt och berätta. Bli inte ensam med allt du bär på!
Det viktigaste för mig är ändå alltid närvaro, genuint bemötande, förmågan att lyssna och respekten för varje människas unika erfarenhet.

Du kan läsa om min bakgrund och utbildning här

Lyhytterapiassa keskitytään työskentelemään tiettyjen, asiakasta jollakin tavalla vaivaavien asioiden parissa. Näitä voivat olla esimerkiksi uupumus, ahdistus, suru, kehodysforia, sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyvät asiat, perheessä tai parisuhteessa ilmenevät hankaluudet. Ensimmäisellä käynnillä sovitaan mitä asioita halutaan käsitellä ja kuinka monta kertaa tavataan. Käyntien määrä riippuu esille nousevista asioista ja aluksi niitä yleensä sovitaan 5-12.

Toinen mahdollinen lähestymistapa on tehdä yhdessä skeematerapeuttinen tutkimusmatka asiakkaan toistuviin ajattelu- ja toimintatapoihin ja niiden taustoihin. Teemme skeematestit ja muita erilaisia harjoitteita sekä käymme yhdessä läpi näistä esille nousseita asioita. Skeematerapeuttisen tutkimusmatkan tekemiseen tarvitaan vähintään 12 käyntikertaa.

Ota yhteyttä ja kerro tilanteestasi. Älä jää enää pohtimaan niitä yksin!

Kaikkein tärkein lähtökohta asiakastyössä on aina läsnäolo, kohtaaminen, kuunteleminen ja jokaisen asiakkaan yksilöllisyyden kunnioittaminen.

Löydät lisätietoa minusta täältä